Przenoszenie prawa do nieruchomości. Prawa nieruchomości.

Przenoszenie prawa do nieruchomości.

Przenoszenie prawa do nieruchomości? Nabywając nieruchomość niezależnie czy jest to dom, działka czy mieszkanie w Koninie niezbędnym uczestnikiem tego procesu jest notariusz. Rola notariusza wynika z konieczności sporządzenia w postaci aktu umowy cywilnoprawnej odnoszącej się do nieruchomości.

Dotyczy to przenoszenia:

– prawa własności

– prawa  wieczystego użytkowania

– praw do lokali spółdzielczych

– niektórych ograniczonych praw rzeczowych, jeśli maja być wpisane do księgi wieczystej np. służebność

Akt notarialny jest podstawową formą przypisaną dla czynności prawnych o charakterze rozporządzającym nieruchomością, a konsekwencją niezachowania przypisanej formy jest nieważność czynności prawnej. Sankcją jej braku ( zgodnie z K.C. ) jest niedojście czynności do skutku, tak jak gdyby nie została ona w ogóle dokonana.

Akty notarialne

Na podstawie aktów notarialnych, sądy prowadzące księgi  wieczyste, dokonują odpowiednich zmian w księdze wieczystej nieruchomości.

Przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawa do nieruchomości zarówno, czy to będzie prawo własności domu jednorodzinnego w Koninie mieszkania, działki, czy gruntu rolnego, notariusz ma obowiązek sprawdzić stan prawny nieruchomości jak i wszelkie okoliczności związane z zawieraną umową.

Istotnymi elementami każdej umowy sprzedaży są przedmiot i cena. Przedmiot umowy zostaje ściśle określony, zaś podstawą oznaczenia nieruchomości są dane z księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej dane z ewidencji gruntów i budynków.

Notariusz zamieszcza w akcie notarialnym wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, lub o założenie nowej księgi wieczystej np. kiedy sprzedawana jest część nieruchomości figurująca w księdze wieczystej. Wówczas dla odłączonej „nowej nieruchomości” musi być założona nowa księga wieczysta.

Prawa nieruchomości

Warto zaznaczyć, pisząc o przenoszeniu praw do nieruchomości, że obrót nieruchomościami zarówno mieszkaniami w Koninie, zabudowanymi gruntami czy działkami rozwija się na skutek procesów inwestycyjnych w trakcie których dochodzi do zamiany środków finansowych w rzeczowe tj. budynki czy budowle o określonych cechach, w założonym czasie i za ustalone nakłady. Warto podkreślić, że podaż nieruchomości jest skutkiem decyzji właścicieli o jej przeznaczeniu. Część podaży nowych powierzchni zabudowanych powstaje na skutek działalności developerów. Większa jednak część obrotu mieszkaniami w Koninie i nie tylko w naszym mieście stanowi obrót na rynku wtórnym, czyli mieszkaniami używanymi. Faktem jest też, że większość osób fizycznych inwestujących w mieszkania na własne potrzeby sprzedaje swoje dotychczasowe lokum, co wywołuje dalszy ciąg sprzedaży.

Zaciekawił Cię ten wpis?
Zachęcamy do sprawdzenia pozostałych wpisów na naszym blogu:
Link do naszego bloga
Przykładowy wpis:
Nieruchomości w Hiszpanii – dlaczego tam?